Методична тема ліцею:

Створення умов для неперервної інноваційної самоосвіти вчителя

перший етап:

Тема: Розбудова освітнього інструментарію зі створення особистого педагогічного інноваційного простору

Зміст роботи:

1. Теоретичні засади створення інноваційного освітнього середовища в ліцеї.

2. Діагностичні дослідження готовності вчителя щодо розбудови освітнього простору.

3. Проведення педради з теми роботи.

4. Створення структури методичної роботи ліцею та обговорення на засіданні її елементів.

5. Проведення інструктивно-методичних, оперативних нарад та інших форм методичної роботи, які реалізують окремі аспекти проблеми.

6. Організація взаємовідвідування уроків, навчальних занять та виховних заходів у вигляді нових форм роботи.

Очікувані результати:

1. Обговорення методичної теми (круглі столи, презентації тощо).

2. Висвітлення набутого досвіду у педагогічній пресі.

3. Узагальнення моніторингових досліджень у вигляді таблиць, діаграм, графіків і т.і.

4. Методичні рекомендації щодо впровадження інновацій в освітній процес.

5.Теоретичне обґрунтування створення інноваційної траєкторії учителя ліцею.

Головна мета діяльності Харківського технічного ліцею №173

полягає у створенні умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати й навчатися впродовж життя, зберігати й примножувати цінності національної культури й громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Для реалізації освітньої парадигми необхідно розв'язувати такі завдання:

- гармонізувати стосунки людини з природою через засвоєння сучасної наукової картини світу;

- стимулювати інтелектуальний розвиток і збагачення мислення, творчість через засвоєння сучасних методів і засобів наукового пізнання;

- керуючись тим, що людина живе в суспільстві, домогтися її успішної соціалізації через занурення в існуючу культуру, зокрема й техногенну, у комп'ютеризоване середовище;

- враховуючи, що сучасна людина живе в умовах насиченого активного інформаційного середовища, навчити її жити в його потоці, створити умови для безперервної освіти;

- зважаючи на інтегративні тенденції розвитку науки й техніки та потребу в новому рівні наукової грамотності, створити умови для здобуття широкої базової освіти, яка дасть змогу доволі швидко переходити до суміжних галузей професійної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 2066