Нормативно-правова база

Учнівське самоврядування при організації та функціонуванні керується такими нормативно-правовими документами:

- Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20.11.59 р.

- Конвенція про права дитини, прийнята і відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20.11.89 р.; ратифікована в Україні 21.02.90 р.

- Конституція України;

- Закон України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді» № 2998-ХІІ від 05.02.93 р.

- Наказ Президента України «Про Національну програму “Діти України ”» № 63 від 18.01.96 р.

- Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» № 281-ХІV від 01.12.98 р.

- Закон України «Про загальну середню освіту» № 651-ХVI від 13.05.99 р.

- Закон України «Про позашкільну освіту» № 1841-ІІІ від 22.06.2000 р.

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» № 221/2001 від 29.03.2001 р. (зі змінами);

- Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-ІІІ від 26.04.2001 р. (зі змінами);

- Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» № 2558-ІІІ від 21.06.2001 р. (зі змінами);

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» №467/2001 від 23.06.2001 р. (зі змінами);

- Розпорядження Президента України «Про організацію і проведення в Україні у 2001 році Міжнародного року волонтерів» №67 від 22.03.2001 р.

- Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

- Статут ліцею;

- Національна доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті;

А також на нормативно-правову базу з питань національно-патриотичного виховання.

Кiлькiсть переглядiв: 67