ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЛІЦЕЇ

Тема: виховання всебічно розвиненої особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні та моральні стандарти, загальнолюдські та національні цінності.

Мета: формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; створення ефективної системи спільної діяльності сім’ї та ліцею.

Основні завдання:

· гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

· підтримка та укріплення традицій ліцею, що сприяють створенню загальноліцейського колективу.

· удосконалення майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

· розвиток учнівського самоврядування.

Пріоритетні напрямки виховної роботи:

· ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

· ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

· ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

· ціннісне ставлення особистості до природи;

· ціннісне ставлення особистості до себе;

· ціннісне ставлення особистості до праці.

Виховна робота ліцею передбачає:

· формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

· виховання духовної культури особистості;

· виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

· формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

· утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті;

· збагачення народних традицій, звичаїв;

· забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

· формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

· створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів;

· створення умов для соціального захисту дітей;

· організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування.

Одне з головних завдань педагогічного колективу — залучення батьків до загального виховного процесу, використання їх творчих можливостей у загальноліцейських заходах та у позакласній роботі з класними колективами.

Основні напрямки роботи з батьками:

• участь батьків у роботі ліцею;

• робота батьківських комітетів класів;

• проведення класних зборів, загальноліцейських заходів;

• робота за проектом Батьківський клуб;

• консультації для батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 1270