Витяг із плану роботи ліцею на 2019/2020 навчальний рік

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЛІЦЕЇ

Тема: виховання громадянина, всебічно розвиненої особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні та моральні стандарти, загальнолюдські та національні цінності

Мета: формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, що самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, наукове, клубне, середовище творчих майстерень тощо)

Основні завдання на 2019/2020 навчальний рік:

1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
9. Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.
10. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 593