Про затвердження плану заходів

з підготовки до державної атестації

Харківського технічного ліцею №173

Харківської міської ради Харківської області

В зв’язку з проходженням державної атестації ХТЛ №173 у березні 2013 р. (відповідно до графіку державної атестації навчальних закладів Харківської області, затвердженого наказом ГУОН від 13.01.2009 №3) та з метою якісної підготовки до комплексного вивчення діяльності ліцею

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з підготовки до державної атестації ХТЛ №173. (додаток 1)

2. Ознайомити з планом всіх працівників закладу.

3. Відповідальним за виконання положень плану дотримуватись зазначених термінів.

Директор ХТЛ №173 С.В. Станкевич


План

заходів з підготовки до проведення державної атестації

Харківського технічного ліцею №173

№ п/п Зміст заходу Термін Відповідальні
1 Ознайомлення працівників з Порядком державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. №553 31.08.2012 директор Станкевич С.В.
2 Перевірка дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. №63 Раз на місяць заступник директора Свириденко Л.А.
3 Аналіз виконання пропозицій, наданих під час перевірок різними організаціями (санітарно-епідеміологічною службою, органами управління освітою, контрольно-ревізійним управлінням тощо) До 01.10.2012. заступник директора Свириденко Л.А Лунячек Н.О.
4 Аналіз участі колективу навчального закладу в різних заходах району (міста, країни) за п’ять років Жовтень 2012 Лунячек Н.О.
5 Аналіз ефективності впровадження новітніх технологій в освітній процес До 01. 10.2012 Лунячек Н.О. голови методичних об¢єднань
6 Перевірка наявності та дотримання інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності До 01.10.2012 Свириденко Л.А
7 Аналіз виконання рішень засідань ради навчального закладу за 2011/2012 навчальний рік До 31 серпня 2012 Станкевич С.В.
8 Аналіз та узагальнення матеріалів внутрішньошкільного контролю (за результатами вивчення відповідно до річного плану роботи) за п¢ять років Вересень Свириденко Л.А Лунячек Н.О.
9 Рейд-перевірка виконання вимог безпеки життєдіяльності працівниками та дітьми у спортивній залі Раз на місяць Свириденко Л.А
10 Перевірка своєчасності проходження медичних оглядів працівниками 22.08 2012 Станкевич С.В.
11 Перевірка наявності та ведення ділової документації Серпень 2012 Станкевич С.В. Свириденко Л.А Лунячек Н.О.
12 Складання самоаналізу діяльності ліцею Грудень 2012 р. Станкевич С.В. Свириденко Л.А Лунячек Н.О.
13 Ознайомлення педагогічних працівників із самоаналізом діяльності ліцею на засіданні педагогічної ради Січень 2013 Станкевич С.В.
14 Подання самоаналізу діяльності ліцею експертній комісії районного управління освіти 10.01.2013 Станкевич С.В.
15 Ознайомлення працівників з робочою програмою атестаційної експертизи Лютий 2013 Станкевич С.В.
Кiлькiсть переглядiв: 94