Конституція України

Цивільний кодекс України

Закон України «Про загальну середню освіту»

Бюджетний кодекс України ч.4 ст. 13

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору" від 25.09.2015 №840

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996-XIV

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»» від 12.10.2010 № 1202

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»

Постанова КМУ від 04.08.2000р. № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1222-2000-%D0%BF

Лист МОНмолодьспорт України від 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків''

Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 №1/9-290 ''Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків''

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ''Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків''

НАКАЗ МОН від 02.06.2004 №440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"

Кiлькiсть переглядiв: 107