ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
"ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ"

1. Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді[Текст] / Бех І //Шкільний світ.-2014.-№23.-С.5-21.

2. Волинець І. Патріотичне виховання засобами українознавства[Текст] / Волинець І.//Світова література.-2015.-№7-8.-С.63-65.

3. Крюков Ю. Козацькі забави. Військово-патріотичне спортивне свято[Текст] / Крюков Ю. //Здоров’я та фізична культура.-2015.-№1.-С.30-32.

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 №1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання» [Текст]// Здоров’я та фізична культура.-2015.-№2.-С.4-9.

5. Луговська С.О. Виховання патріотичних цінностей – приорітетне завдання сучасної української школи[Текст] / Луговська С.О.//Виховна робота в школі.-2013.-№8.-С.14-16.

6. Мудрік В.На чому базується війсково-патріотичне виховання.Складові формування підготовленості старшокласників до військової служби[Текст] / Мудрік В.// Виховна роботи в школі.-2014.-№19.-С5-7.

7. Паламарчук Л.Б. Роль учителя географії у здійсненні патріотичного виховання учнів[Текст] / Паламарчук Л.Б.//Географія та економіка в рідній школі.-2015.-№3.-С.32-37.

8. Петегерич О.М.Досвід роботи школи з реалізації концепції національно-патріотичного виховання[Текст] / Петегерич О.М.//Виховна роботи в школі.-2015.-№2.-С9-17.

9. Тарасенко В. Патріотичне виховання школярів[Текст] / Тарасенко В.//Здоров’я та фізична культура.-2015.-№3.-С.9-17.

10. Яковець С.М. Управління інноваційною діяльністю в межах реалізації національної програми виховання учнів[Текст] / Яковець С.М., Бурмістрова М.Б.// Виховна роботи в школі.-2014.-№7.-С2-18.

Перший урок з учнями початкових класів можна розпочати з перегляду мультфільмів про країну

Інформаційний список літератури

“Здоров’язберегаючі технології в освіті»

1. Балюк В.І. Здоровий спосіб життя – важливий чинник виховання особистості//Класному керівнику.-2010.-№12.-С.6-8.

2. Белік Т.А. Твоє здоров’я - у твоїх руках(прес-конференція до Всесвітнього дня здоров’я 9-11 класи) //Виховна робота в школі.-2014.-№3.-С.41-47.

3. Бережна Т. Школа культури здоров’я//Завуч.-2014.-№2.-С.19-24.

4. Бойко О. Формування здорового способу життя// Завуч.-2014.-№2.-Вкладка.-№1.-С.12-14

5. Буйневич О. Підтримка та зміцнення здоров’я педагогів. Система роботи адміністрації школи//Сучасна школи України.-2014.-№3.-С.39-42.

6. Герасименко Л. Харчування дитини – здоров’я майбутньої нації. Матеріали до уроків та виховних годин//Здоров’я та фізична культура.-2010.-№28.-С.4-13.

7. Графова О. Реалізація здоровязберігальних технологій навчання на уроках біології у 7-му класі//Біологія.-2010.-№35, грудень.-С.11-14.

8. Гриценко О.М. За здоровий спосіб життя(6-8кл.)//Виховна робота в школі.-2013.-№5.-С.37-41.

9. Дем’янчук О. Наш вибір - здоров’я. Заняття з елементами тренінгу// Здоров’я та фізична культура.-2014.-№6.- С.17-21.

10. Дорофеєва Л.Г. Проект» Здоровий спосіб життя» //Класному керівнику.-2010.-№12.-С.9-15.

11. Захарчує Н. Здоров’я та успіх - у наших руках. Турнір для учнів 7-9 класів// Здоров’я та фізична культура.-2014.-№4.- С.19-20.

12. Здоров’я вчителя. Можливості самовдосконалення//Завуч.-2013.-№8.-С.17-21.

13. Золотухіна Т. Проект «Шкільні оздоровлювальні клуби» //Здоров’я та фізична культура.-2014.-№3.- С.24-28.

14. Калошин В.Ф. Дванадцять способів стати здоровим//Виховна робота в школі.-2010.-№12.-С.40-43.

15. Карпухіна Л. Я здоров’я зберігаю, сам собі допомагаю. Здоров’язбережувальний проект //Здоров’я та фізична культура.-2014.-№4.- С.4-7.

16. Кійло О. Здоров’язбережні технології: формування здорового способу життя учнів//Завуч. - 2012.-№24.-С.15-20.

17. Ковальова О. Оздоровлювальні технології// Завуч.-2014.-№2.-Вкладка.-№1.-С.2-11.

18. Ковальська Н. Школа здоров’я, життєтворчості//Сучасна школа України.-2013.-№8.-С.4-21.

19. КостенкоІ. Технології формування мотивації до здорового способу життя»//Сучасна школа україни.-2010.-№8.-С.46-59.

20. Кравчук Л. Забезпечення рухової активності учнів на перервах, в урочний та позаурочний час. Методичні рекомендації»//Сучасна школа україни.-2014.-№3.-С.46-58.

21. Мальована Л. Здоров’язбережувальні технології в школі//Завуч.-2013.-№15.-С.4-20.

22. Мандич І. Формула здорового способу життя. Урок основ здоров’я, 5 клас// Здоров’я та фізична культура.-2013.-№4.- С.15-16.

23. Миронова С. Зміцнення і збереження здоров’я учнів//Завуч.-2014.-№2.-Вкладка.-№1.-С.20-24.

24. Моніторинг здоров’язбережувальної діяльності//Завуч.-2013.-№15.-С.42-47.

25. Муравицька О. Попередження виникнення комп’ютерної залежності, негативного впливу ІКТ на фізичне і психічне здоров’я школярів та де соціалізації учнів у сучасному інформатизованому суспільстві//Інформатика.-2013.-№16.-С.13-17.

26. Мяктінова Я. Профілактика негативних явищ серед молоді й підлітків. Методичний посібник»//Шкільний світ.-2010.-№29-30.

27. Поуль В. Ідеї здоров’язбереження та здоров’яформування у творчий спадщині В.Сухомлинського//Сучасна школа України.-2013.-№8.-С.51-69.

28. Руденко О. Перлини здоров’я. Інтегрований урок фізкультури та основ здоров’ядля учнів 5 класу із використанням мультимедійного обладнання//Здоров’я та фізична культура.-2013.-№19.-С.28-30.

29. Сідоренко О. Фізкультхвилинки. Здоров’язбережувальні технології,// Сучасна школа україни.-2014.-№3.-С.59-67.

30. Сизоненко Н. Школа сприяння здоров’ю// Завуч.-2010.-№29.-С.9-14.

31. Стокоз Л. Звички та здоров’я. Тренінг//Шкільний світ.-2014.-№6.-С.11-14.

32. Титарчук М. Здоров’язбережувальні технології на сучасному уроці фізики//Фізика.-2014.-№4.-С.6-9.

33. Титарчук М. Задачі здоров’язбережувального змісту на уроках фізики. Реалізація моделі здоров’язбережувальних технології , 7-10-й класи//Фізика.-2014.-№4.-С.10-11.

34. Уроки здоров’я для батьків//Здоров’я та фізична культура.-2010.-№26.

35. Формування здоров’язберігальної компетентності учнів. Практичні рекомендації//Здоров’я та фізична культура.-2010.-№32.-С.17-18.

36. Формування позитивного ставлення підлітків до власного здоров’я//Здоров’я та фізична культура.-2010.-№32.-С.17-18.

37. Франчук М. Поняття про здоров’я та хвороби людини// Здоров’я та фізична культура.-2010.-№36.-С.9-11.

38. Хомуха О. Модель Школи сприяння здоров’ю//Завуч.-2013.-№15.-С.24-

39. Школа здоров’я . Частина 1/Уклад. В.В.Григораш. - Х.:ВГ»Основа».-2010.-208с.-(Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип.8).

Інформаційний список літератури

«Проектні технології у навчанні»

/Files/images/ikt_edu.jpg

1. Ананьєва І.І. Використання різних видів проектної діяльності на уроках – розвиток творчої і талановитої особистості[Текст]//Англійська мова та література.-2010.-№36.-С.2-5.

2. Ануфріїва В.М. Проектні технології – засіб розвитку учнів на уроках зарубіжної літератури та художньої культури[Текст]//Обдарована дитина.-2010.-№10.-С.34-36.

3. Артім Н.М. Метод проектів в освітній системі школи[Текст]// Управління школою.-2011.-№10-12.-С.82-94.

4. Бакала І.М. Проектне навчання як засіб розвитку пізнавальних потреб учнів[Текст]// Обдарована дитина.-№3.-С.61-65.

5. Береза Г.Ф. Використання проектної технології під час викладання хімії у 9 класі[Текст]//Хімія.-2010.-№17.-С.2-10.-№18.-С.2-10.

6. Безверха О. Метод проектів у виховній системі[Текст]//Управління освітою.-2008.-№13, травень.-С.22-24.

7. Білякова І.Т. Використання проектної технологій на уроках [Текст]/ /Англійська мова та література /.-2010.-№31.-С.4-5.

8. Бордюг Л.В. Метод проектів при викладанні шкільного курсу літератури[Текст]//Вивчаємо українську мову та літературу.-2010.-№22-24, серпень.-С.5-7.

9. Варфоломєєва І. Проектне навчання як умова розвитку пізнавальних інтересів у профільній школі[Текст]//Географія та основи економіки в школі.-2009.-№9.-С.37-39.

10. Гаращенко С. Ф. Метод проектів в екологічному вихованні[Текст]//Географія.-2009.-№20, жовтень.-С.37-39.

11. Жихарева Т.А. Проектні технології у діяльності педагогічної ради[Текст]//Управління школою.-2008.-№15, травень.-С.17-25.

12. Ємельянова О.М. Проектна діяльність на уроках математики та інформатики[Текст]//Обдарована дитина.-2010.-№9.-С.9-15.

13. Зінченко С. Проектні технології в методичній роботі[Текст]//Завучу. Усе для роботи.-2010.-№21.-С.4-11

14. Киян Т.Г. Проектна й дослідна діяльність у позакласній роботі з біології[Текст]//Біологія.-2011.-№2.-С.2-7

15. Коваленко М.К. Використання проектної технології під час вивчення теми «Байка у світовій літературі» [Текст]// Зарубіжна література в школі.-2009.-№22, листопад.-С.12-21.

16. Корш Н.В. метод проектів як один із засобів розвитку соціокультурної компетенції[Текст]//Англійська мова та література.- 2010.-№30.-С.2-5.

17. Кройтор З. А. Проектна діяльність на уроках зарубіжної літератури в 9 класі[Текст]//Зарубіжна література в школі.-2009.-№23, грудень.-С.27-30.

18. Лопушанська Г. Метод проектів у контексті сучасної освіти[Текст]//Директор школи.-2010.-№18, травень.-С.1-5.

19. Македонська С. Активізація пізнавальної діяльності методом проектів[Текст]//Краєзнавство. Географія. Туризм.-2009.-№37, жовтень.-С.16-19.

20. Мартинець Л.А. Проектна діяльність у професійному становленні особистоті старшокласників[Текст]//Виховна робота в школі.-2010.-№6, червень.-С.42-54.

21. Матвєєнко О.І. Використання методу проектів у викладанні хімії[Текст]//Хімія.-2010.-№9, травень.-С.2-8.

22. Мельникова Н.П.Проектна робота з використанням комп’ютерних технологій як засібу креативного навчання у 8 класі за підручником Л.В. Калініна[Текст]//Англійська мова та література.- 2011.-№1.-С.4-8

23. Метод проектів у сучасних умовах[Текст]//Відкритий урок.-2008.-№7-8.-С.80-82. Низкодубова В.Й. Метод проектів[Текст]//Завучу.-2009.-№22,листопад.-с.29-31.

24. Онопрієнко О. Проектна діяльність в освіті[Текст]//Директор школи.-2010.0№46.-С.23-29.

25. Панюшкіна О.В.Проектні роботи – новий крок до вивчення іноземної мови[Текст]//Обдарована дитина.-2010.-№10.-С.24-27.

26. Париловська Г. Метод проектів у краєзнавчій роботі[Текст]// Краєзнавство. Географія. Туризм.-2010.-№44.-С.20-23.

27. Пастухова Ю.В. Проектні технології у виховній роботі[Текст]//Класному керівнику. Усе для роботи.-2010.-№6, червень.-С.2-3.

28. Сулима Н.М. Проектні технології на уроках економіки[Текст]//Економіка в школах України.-2010.-№6.-С.23-28.-№5.-С.27-29.-№7.-С.24-28.

29. Теслюк Н. Метод проектів як одна з технологій формування ключових компетентностей учнів[Текст]//Біологія.-2010.-№2, січень.-С.18-22.

30. Филипська В.І. Метод мовного порт фоліо та проектна технологія[Текст]//Англійська мова та література.-2010.-№25.-С.3-20.

31. Чешенко Проектування виховної діяльності. Досвід та тенденції розвитку[Текст]//Директор школи.-2010.-№48.-С.13-16.

Кiлькiсть переглядiв: 379