/Files/images/070702_kreativ_CD.jpg

МЕДІАТЕКА

Сьогодні бібліотеки намагаються відповідати сучасним інформаційним потребам користувачів у отриманні освіти, професійному самовдосконаленні та культурному збагаченні і саме тому створюють медіатеки.
У сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі зустрічаються досить велика кількість версій трактування медіатек.Термін “медіа” (лат. “media”) в широкому розумінні фахівці трактують як комунікативні засоби і ресурси, що використовуються для передачі інформації, накопичення знань. До них відносять телебачення, радіо, кіно, електронні носії інформації, друковані джерела, а також зображення.
Медіатека - це колекція нових сучасних носіїв інформації, організований доступ до світових інформаційних ресурсів INTERNET, комфортне середовище, яке сприяє розвитку самопізнання та допитливості.Медіатекою може користуватися кожний відвідувач бібліотеки і який володіє елементарними навиками роботи на комп'ютері.

Послуги медіатеки:

  • Доступ до ресурсів мережі Internet;
  • Консультації з роботи в мережі Internet;
  • Надання електронних видань з фонду медіатеки;
  • Допомога в пошуку інформації;
  • Друк на принтері;
  • Копіювання інформації на CD, DVD, флеш-карти;
  • Складання списків літератури з певної теми.
Кiлькiсть переглядiв: 134